Disclaimer

1. Online-informatie

AMI GmbH behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van enige verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele onvolledige of onjuiste informatie van welke aard dan ook, worden derhalve afgewezen. Offertes zijn altijd vrijblijvend en niet bindend. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie met alle aanbiedingen en informatie kunnen door AMI GmbH zonder afzonderlijke aankondiging worden uitgebreid of gewijzigd of gedeeltelijk dan wel volledig worden verwijderd.

2. Verwijzingen en links

AMI GmbH is niet verantwoordelijk voor enige inhoud van pagina’s waarnaar vanuit zijn eigen pagina’s wordt verwezen of gelinkt – tenzij hij volledige kennis zou hebben van een illegale inhoud en zou kunnen verhinderen dat bezoekers desbetreffende pagina’s inzien. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de respectievelijke pagina’s aansprakelijk zijn, niet degene die naar deze pagina’s heeft gelinkt. Bovendien is AMI GmbH niet aansprakelijk voor eventuele geplaatste teksten of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussiefora, gastenboeken of mailinglijsten op zijn website.

3. Copyright

AMI GmbH streeft ernaar geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie en zal, indien dit niet te vermijden is, verwijzen naar de auteursrechten van het desbetreffende onderwerp. Voor al het door AMI GmbH gecreëerde materiaal is het auteursrecht voorbehouden. Elke vorm van duplicatie of gebruik van dergelijke diagrammen, geluidsfragmenten of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder de nadrukkelijke toestemming van AMI GmbH is verboden.

4. Rechtskracht van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u werd doorverwezen. Indien onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet wettelijk of correct zijn, doet dit niets af aan de inhoud en geldigheid van de andere onderdelen.

Letzte Änderung: 23. Juni 2009